כ"ט אדר, תשע"ג
11 מרץ 2013
2012/4.1

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית נועד להציג תמונת מצב עדכנית של שוק הדירות החדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ובכך לספק מידע שיסייע בקבלת החלטות בתהליך התכנון של מדיניות הבינוי בישראל. הסקר מביא אומדנים שוטפים של מכירת דירות חדשות במשך תקופה מסוימת (חודש, רבע שנה ושנה) ושל מלאי הדירות החדשות למכירה בסוף התקופה, ובתוך כך מציג את המגמות ואת השינויים שחלו בנתוני המכירות ובנתוני המלאי לפי מאפיינים שונים: פריסה גאוגרפית; גודל הבניין; גודל הדירה; חודשי הימצאות הדירה בשוק ועוד. האומדנים לכל תקופה נתונה מתוקנים ומעודכנים מדי חודש. כמו כן מוצגים נתונים על התחלות של בניית דירות שלא למטרת מכירה, לפי מאפייני הבניין 

​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9186
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}