כ"ד כסלו, תשע"ד
27 נובמבר 2013
2013/3

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אשר ממצאיו מוצגים כאן, הוא סקר שנועד להציג תמונת מצב עדכנית של שוק הדירות החדשות למכירה בבנייה פרטית, ובכך לספק מידע שיסייע בקבלת החלטות בתהליך התכנון של מדיניות הבינוי בישראל. ממצאי הסקר מכוונים גם לגורמים הקשורים לפעילות המתבצעת בשוק הדירות החדשות ולציבור הרחב העוקב אחרי תפקוד הענף. הסקר מביא אומדנים שוטפים של מכירת דירות חדשות במשך תקופה מסוימת (חודש, רבע שנה ושנה) ושל מלאי הדירות החדשות למכירה בסוף התקופה, תוך התייחסות למגמות ולשינויים שחלו בנתוני המכירות והמלאי לפי מאפיינים שונים, כמו: פריסה גאוגרפית, גודל המבנה, גודל הדירה, ותק הדירה בשוק ועוד. האומדנים לכל תקופה נתונה מתוקנים ומתעדכנים מדי חודש.

תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה למשרד הבינוי והשיכון שמשתתף במימון הסקר, ולכל הגורמים שסייעו באיסוף הנתונים: רשויות מקומיות, ועדות לתכנון ולבנייה, חברות בנייה, קבלנים, משרדי מכירת דירות ועוד. ללא שיתוף הפעולה המלא של כל הגורמים הנ"ל, לא ניתן היה לבצע את הסקר במתכונתו הנוכחית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565 - 9186
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}