י"ח תמוז, תשע"ג
26 יוני 2013
1520

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה מוצגים נתונים נבחרים מסקר קליטת עולים שנעשה על-ידי הלמ"ס ב-2011-2010, כחלק מהפעולות שבוצעו במסגרת תהליך קליטת ישראל בארגון ה-OECD. מטרת הסקר היתה לבחון את השתלבותם החברתית והכלכלית של העולים בישראל ואת תחושותיהם כלפי היבטים שונים של חייהם בישראל. במסגרת הסקר רואיינו כ-4,000 איש, המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית עולי 2007-1990 שהיו בני 74-26 ב-2010. נושאי הסקר שנכללו בפרסום זה הם: השכלה ולימודים בעת העלייה, שליטה בשפות לפני העלייה ואחריה, תעסוקה לפני העלייה ואחריה, קשרים חברתיים ומשפחתיים בישראל ובחו"ל, סיבות לעלייה, תחושת זהות והזדהות, שביעות רצון מתחומי חיים שונים וסיבות לבחירת מקום המגורים. 

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2308-7781
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}