ט' אדר, תשע"ג
19 פברואר 2013
1510

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום שלפנינו מובאות תוצאות מפורטות של סקר התעשייה לשנת 2009. הסקר מקיף את כל מפעלי התעשייה בארץ (למעט תעשיית היהלומים). הסקר מהווה מקור חשוב לנתונים סטטיסטיים על התעשייה ומאפשר מעקב אחר התפתחות התעשייה בארץ.

הסקר של שנת 2009 מבוסס על מדגם שהוצא מתוך מרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכולל את כל ענפי הכלכלה (פרט לחקלאות).
מפעלי התעשייה במדגם סווגו על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 (מהדורה שנייה),
ונכללו בסקר התעשייה. המדגם הנוכחי כולל את כל העוסקים עם משרה אחת ויותר,
בניגוד לסקרי התעשייה עד לשנת 2003 שכללו עוסקים עם 5 משרות ויותר.
בפרסום זה מוצגים נתונים גם על ענפי החשמל והמים. 

​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0578 - 8420
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}