ה' אלול, תשע"ג
11 אוגוסט 2013
1532

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מתבסס על מדגם מדווחים למס ערך מוסף. הפרסום כולל נתונים מוחלטים שנתיים וריכוז של מדדים חודשיים שהלשכה מפרסמת מדי חודש.

הפרסום בא בהמשך לפרסומים קודמים בנושא.
הוא כולל את נתוני 2011, ובחלק מן הלוחות – גם את נתוני 2010 ו- 2009.
אוכלוסיית הסקר של נתוני מע"מ כוללת את כל העוסקים הפעילים באותה שנה, פרט לבנקים, לחברות ביטוח, לקופות גמל, למלכ"רים ולמוסדות ממשלתיים. כמו כן, הנתונים לענף התעשייה אינם כוללים את ענף היהלומים.
הפרסום כולל (בלוחות 14 ו-15) גם נתונים על העוסקים הפטורים מדיווח למע"מ (עוסק שהפדיון שלו לא עלה על 74,972 ש"ח – נכון לינואר 2011).
עוסקים אלו משלימים את התמונה של כל העוסקים במשק.
תודתנו נתונה לעובדי שע"מ על אספקה סדירה של הנתונים מדי חודש בחודשו.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9984
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}