כ"ז סיון, תשע"ג
05 יוני 2013
1512

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​סקר קריירה של בעלי תואר שלישי נערך בישראל ב-2010, והמידע שבו מתייחס ברובו לשנת 2009 ובחלקו ל-10 השנים שלפניה. הסקר, שהוזמן ומומן על-ידי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שבמשרד המדע והטכנולוגיה, הוא חלק מסקר בין-לאומי שבו משתתפות כ-30 מדינות, שמרביתן חברות בארגון ה-OECD. במסגרת הסקר נחקרו מאפיינים דמוגרפיים, מאפיינים תעסוקתיים, דפוסי קריירה וניידות בין-לאומית, השתתפות במחקר, השתלמות בפוסט-דוקטורט, מעמד בעבודה ושביעות רצון בעבודה של בעלי תואר שלישי. הסקר כלל גם מקבלי תואר שלישי בחו"ל.

​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2308-653X
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}