י"ב תשרי, תשע"ד
16 ספטמבר 2013
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

השנתון הסטטיסטי לישראל יוצא לאור מידי שנה מאז קום המדינה.

השנתון מציג נתונים עיקריים מתחומי חיים שונים עבור קשת רחבה של משתמשים, והוא כולל גם נתונים היסטוריים מהם ניתן ללמוד על התפתחות החברה והכלכלה בישראל.

הממצאים המתפרסמים בשנתון מבוססים על סקרים שהלמ"ס עורכת באופן שוטף או חד-פעמי וכן על תוצאות מפקדים הנערכים מעת לעת. הנתונים המופיעים בשנתון כוללים, בין השאר, נתונים המתקבלים ממקורות חיצוניים שונים (משרדי ממשלה, מוסדות שונים ועוד).

המידע בשנתון מופיע בגרסת Word או Excel ובפורמט PDF.

השנתון כולל גם תרשימים ומפות המבוססים ברובם על נתונים מתוכו.

​​​​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

 

 

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}