י"ב תשרי, תשע"ד
16 ספטמבר 2013
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


שנתון סטטיסטי לישראל 2013 - מספר 64

השנתון הסטטיסטי לישראל יוצא לאור מידי שנה מאז קום המדינה.

השנתון מציג נתונים עיקריים מתחומי חיים שונים עבור קשת רחבה של משתמשים, והוא כולל גם נתונים היסטוריים מהם ניתן ללמוד על התפתחות החברה והכלכלה בישראל.

הממצאים המתפרסמים בשנתון מבוססים על סקרים שהלמ"ס עורכת באופן שוטף או חד-פעמי וכן על תוצאות מפקדים הנערכים מעת לעת. הנתונים המופיעים בשנתון כוללים, בין השאר, נתונים המתקבלים ממקורות חיצוניים שונים (משרדי ממשלה, מוסדות שונים ועוד).

המידע בשנתון מופיע בגרסת Word או Excel ובפורמט PDF.

השנתון כולל גם תרשימים ומפות המבוססים ברובם על נתונים מתוכו.

​​​​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

 

 

מאפיינים גאופיזייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-מאפיינים-גאופיזיים.aspxמאפיינים גאופיזיים
אוכלוסייהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-אוכלוסייה.aspxאוכלוסייה
תנועה טבעיתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-תנועה-טבעית.aspxתנועה טבעית
עלייה והגירהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-עלייה-והגירה.aspxעלייה והגירה
משקי בית ומשפחותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-משקי-בית-ומשפחות.aspxמשקי בית ומשפחות
בריאותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-בריאות.aspxבריאות
חברה ורווחהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-חברה-ורווחה.aspxחברה ורווחה
חינוך והשכלהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-חינוך-והשכלה.aspxחינוך והשכלה
תרבות, בידור וספורטhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-תרבות-בידור-וספורט.aspxתרבות, בידור וספורט
ממשלה ורשויות מקומיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-ממשלה-ורשויות-מקומיות.aspxממשלה ורשויות מקומיות
סדר ציבוריhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-סדר-ציבורי.aspxסדר ציבורי
עבודה ושכרhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-עבודה-ושכר.aspxעבודה ושכר
מחיריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-מחירים.aspxמחירים
חשבונות לאומייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-חשבונות-לאומיים.aspxחשבונות לאומיים
חשבונות בין לאומייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-חשבונות-בין-לאומיים.aspxחשבונות בין לאומיים
יבוא ויצואhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-יבוא-ויצוא.aspxיבוא ויצוא
שוקי הכספים וההוןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-שוקי-הכספים-וההון.aspxשוקי הכספים וההון
עסקיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-עסקים.aspxעסקים
חקלאותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-חקלאות.aspxחקלאות
תעשייהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-תעשייה.aspxתעשייה
אנרגיה ומיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-אנרגיה-ומים.aspxאנרגיה ומים
בינויhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-בינוי.aspxבינוי
תיירות ושירותי הארחהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-תיירות-ושירותי-הארחה.aspxתיירות ושירותי הארחה
תחבורה ותקשורתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-תחבורה-ותקשורת.aspxתחבורה ותקשורת
בנקיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-בנקים.aspxבנקים
מחקר ופיתוחhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-מחקר-ופיתוח.aspxמחקר ופיתוח
סביבהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-סביבה.aspxסביבה
השוואות בין לאומיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2013/שנתון-סטטיסטי-לישראל-2013-מספר-64-בנושא-השוואות-בין-לאומיות.aspxהשוואות בין לאומיות

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}