כ"ד אדר ב' ב, תשע"ד
26 מרץ 2014
1559

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הנתונים המתקבלים מספירות התנועה מיועדים למהנדסי התנועה ולאנשי המשטרה בפיקוח המשטרתי בדרכים. הנתונים משמשים לתכנון ואחזקת הדרכים בהתאם לתנועה העוברת בהם, לביצוע מחקרים כלכליים ותחבורתיים ולחקר תאונות הדרכים. בפרסום זה, מוצגים נתוני ספירות תנועה בקטעי הדרך הלא-עירוניים שבוצעה בהם ספירה ב-2013-2008. הפרסום כולל שני לוחות עיקריים שבהם נתוני ספירות מכל הקטעים הסטטיסטיים. בלוח 1 מוצגים נתוני ספירה יומיים ובלוח 2 נתוני ספירה לפי שעות היום. בנוסף, כולל הפרסום מפה המציגה את ממוצע נפח התנועה היומי בקטעי דרך נבחרים, בדרכים לא-עירוניות, בימים ראשון עד חמישי, בשנת 2012. במפה מוצגים גם נתוני כמה קטעים שאין עבורם נתונים מפורטים בלוחות, ושהתקבלו כתוספת מנתיבי ישראל. בפרק הנספחים, מוצגים אירועים שהשפיעו על התנועה בדרכים (אירועים כלליים, מחירי דלק ושינויים במחירי התחבורה הציבורית) וספירות תנועה מיוחדות (נפח התנועה מסביב לכינרת, בנגב ובדרכים לאילת בחג הפסח ובחג הסוכות).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0792 - 9579
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}