כ"ו אייר, תשע"ד
26 מאי 2014
1537

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בפרסום זה מוצגים ממצאי סקר חברות ביוטכנולוגיה בישראל לשנת 2010, שנעשה על-ידי הלמ"ס במימון המועצה הלאומית למחקר ופיתוח. הסקר התבסס על שאלון הביוטכנולוגיה של ה-OECD, תוך התאמתו למשק הישראלי. אוכלוסיית הסקר כללה את כל חברות הביוטכנולוגיה שפעלו ב-2010 במגזר העסקי בישראל, בהתבסס על מרשם העסקים של הלמ"ס. ממצאי הסקר מספקים נתונים ומדדים המאפשרים בחינה ואפיון של התשומות, אופי הפעילות ומקורות המימון. הנתונים מוצגים בהשוואה לממצאי הסקר הקודם, שנעשה ב-2002.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2312-3567
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}