כ"א אדר ב' ב, תשע"ד
23 מרץ 2014
1556

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה, מובאים נתונים מתוך סקר תשומות בנייה למגורים, שנערך לגבי מבנים שהיו בבנייה בסוף 2008. בממצאי סקר זה נערך עיבוד לצורך הצגת פילוח של טכנולוגיות הבנייה הקיימות. מטרת פרסום היתה בחינת שינויים בטכנולוגיות בנייה למגורים במרוצת הזמן. זאת, כהמשך לפרסום קודם לגבי מבנים ב-2002. בפרסום מוצגים נתונים מפורטים על טכנולוגיות בנייה למגורים ושיטות הביצוע של מרכיבי המבנה. הממצאים מצביעים על כך שטכנולוגיות הבנייה המשמשות לבניית המבנים למגורים משתנות, בדרך כלל, על-פי מאפייני המבנה ופרויקט הבנייה - במבנים הגבוהים למגורים משתמשים, בדרך כלל, בטכנולוגיות מתועשות, הדורשות פחות תשומות עבודה ליחידת בנייה, בעוד שבמבנים הנמוכים נפוצות יותר הטכנולוגיות הדורשות יותר תשומות עבודה. גודל הפרויקט משפיע על בחירת טכנולוגיות הבנייה בדומה להשפעת גובה המבנה - בפרויקטים גדולים, שבהם נבנות יחידות דיור רבות, שכיחות יותר טכנולוגיות מתועשות, בעוד שבפרויקטים קטנים יחסית, שכיחות טכנולוגיות פחות מתועשות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-5253
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}