י"ח אדר ב' ב, תשע"ד
20 מרץ 2014
1547

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר התעשייה לשנת 2010 הקיף מדגם של 2,126 מפעלי תעשייה בישראל (למעט מפעלים בתעשיית היהלומים), שהועסקו בהם עובד אחד או יותר (עד 2003 נכללו בסקרי התעשייה מפעלים שהועסקו בהם חמישה עובדים או יותר). מדגם הסקר הוצא מתוך מרשם העסקים שהוקם בלמ"ס בשנים האחרונות, המתבסס בעיקר על קובץ העוסקים של מע"מ וקובץ המעסיקים של המוסד לביטוח לאומי. בפרסום מובאים נתונים במגוון של נושאים הנוגעים למפעלי התעשייה, שביניהם: תעסוקה ותמורה למשרות, הכנסות, תפוקות, פדיון, ערך מוסף גולמי, צריכת חומרים, מלאי והשקעה גולמית. זאת, בפירוט של כ-70 מקבצים של ענפי-משנה הכלולים ב-23 ענפים ראשיים. פירוט הנתונים הוא לפי מגזרים, מחוזות, נפות, אזורים טבעיים וישובים נבחרים וכן לפי קבוצות-גודל (מספר משרות במפעל ופדיון שנתי). כמו כן, מובאים נתונים על ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית. כמדי שנה, כולל הפרסום גם לוחות בנושא החשבון הכלכלי של ענפי התעשייה, בפירוט של 23 ענפים ראשיים, ומובא סיכום של הנתונים המאזניים בתעשייה לשנים 2009 ו-2010.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0578-8420
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}