ט' טבת, תשע"ה
31 דצמבר 2014
2014/4

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הרבעון לסטטיסטיקה של תחבורה כולל נתונים על תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות בישראל. נתונים אלו חשופים לשינויים הנובעים מסיבות שונות, כגון השלמת נתונים חסרים, עדכון נתונים ארעיים ועוד. ברבעון 41 לוחות, המחולקים ל-4 נושאים: כללי (יצוא ויבוא של שירותי תחבורה במאזן התשלומים; מדד המחירים לצרכן בשירותי תחבורה ודואר; מועסקים, משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע ועוד); הובלה יבשתית; שירותים של נמלי ים ונמלי תעופה; תעבורה. הרבעון יוצא בסוף כל רבעון, כאשר הנתונים מתייחסים לרבעון שקדם לו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}