ו' אב, תשע"ה
22 יולי 2015
80

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 מחליף את הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993. הסיווג הוא מסגרת אחידה לאיסוף נתונים ולדיווח עליהם, ומשמש לניתוח סטטיסטי ומינהלי ולצרכים אחרים. הוא מאפשר השוואה של נתונים לתקופה ארוכה. לכן נעשה מאמץ לשנות את הסיווג לעתים רחוקות ככל שניתן, וזאת כשעולה הצורך לתת ביטוי לשינויים מבניים רחבים שחלו בפעילויות המשק.
הסיווג החדש מבוסס על המלצות האו"ם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה:
ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities), Rev. 4.
בהתייעצות עם ועדה ציבורית מייעצת, שפעלה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמועצה הציבורית לסטטיסטיקה, הוחלט לאמץ את הסיווג הבין-לאומי ולערוך בו כמה התאמות למבנה המשק הישראלי.
הפרסום כולל: מבוא ובו הסברים על הסיווג ועל עקרונותיו, רשימות ענפים ברמות סיווג שונות ותיאור מפורט של כל סדר וסדר ושל כל הענפים הראשיים, ענפי המשנה ותתי-הענפים הכלולים בתוכו. כמו כן, מובאים: מפתח אלף-ביתי, מפתח מעבר מסיווג 1993 לסיווג 2011 ולהפך, מפתח מעבר בין הסיווג הבין-לאומי לסיווג 2011 וכן הסיווג המיוחד של התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-8916
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}