קבצים אלו הינם קבצים העומדים לרשות הציבור הרחב בכפוף לרישיון שימוש של הלמ"ס . קובץ ה-PUF מכיל פירוט די הצורך לביצוע מחקר בסיסי תוך שמירת הסודיות.
לשימוש בתוצרים אלו נדרשת תוכנה סטטיסטית  SAS. קובצי הנתונים קיימים גם בפורמט - CSV 
(עד שנת 2008 - קיימים ב - SAS ובפורמט ASCII).


הנחיות להזמנת תוצר PUF - Public Use File :

תוצר ה-PUF - Public Use File שלפניך כולל נתוני פרט בלתי מזוהים בנושא הנדון. נתונים אלה מופצים לציבור במסגרת פקודת הסטטיסטיקה, על פי תנאים מסוימים וללא זכות הפצה כמפורט ברישיון השימוש.

לקבלת התוצר בדוא"ל נא למלא את הטופס המקוון (ולצרף צילום ת"ז של המשתמש)

חשוב לדעת

לפני השימוש בתוצר מומלץ לקרוא את הנספח המתודולוגי ששמו מסתיים ב- ReadMe.pdf (בקבצים ישנים MethodologyAdd.pdf)

מידע נוסף

לשאלות ובירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם המרכז למידע סטטיסטי: טל' 02-6592666.