י"ב אייר, תשפ"ד
20 מאי 2024
 


 

הלוחות בנושא מרכיבי גידול מאפשרים לעקוב אחרי השינויים בגודל אוכלוסיית ישראל וגם ביישוביה השונים. בלוחות מוצגים נתונים של גודל האוכלוסייה בתחילת השנה, מקורות הגידול השנתיים וגודל האוכלוסייה בסוף השנה. מקורות הגידול של האוכלוסייה הם הגידול הטבעי (לידות ופטירות) ומאזן ההגירה (נכנסים ויוצאים).

מפתח רחובות ושכונות עיקריים לפי אזורים סטטיסטיים 2011

כל נתוני האוכלוסייה באזורים סטטיסטיים מבוססים על סמך אזורים סטטיסטיים 2011 (במידה ונוספו שטחי שיפוט הם נוספו לאזורים סטטיסטיים קיימים) 


שימו לב! ב 2/11/2023 הוסרו זמנית נתוני  2022. ב 22/11/2023 הועלו נתוני 2022 מעודכנים.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}