ד' אב, תשע"ח
16 יולי 2018
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הפרסום "מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2017" כולל לוחות המציגים מקומות (דרכים, רחובות, צמתים עירוניים וצמתים לא עירוניים) שאירעו בהם תאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2017. הפרסום כולל לוחות המופיעים בשתי סדרות – לוחות עם מקומות שאירעו בהם לפחות 3 תאונות ולוחות עם מקומות שאירעו בהם לפחות 2 תאונות.

בכל סדרה בפרסום, קיימים 4 לוחות שבהם נתוני תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על ידי משטרת ישראל ושנרשמו בתיקי ת"ד ו-4 לוחות שבהם נתוני תאונות דרכים עם נפגעים קל שדווחו למשטרה ונרשמו בתיקי "כללי עם נפגעים".

בנוסף, קיימים בלוחות ערכי ציון גאוגרפיים (קואורדינאטות לפי "רשת ישראל החדשה") שנועדו לענות על צרכים מתקדמים של המשתמשים בנתונים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}