כ"ו אב, תשע"ח
07 אוגוסט 2018
1716

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מדע, טכנולוגיה וחדשנות הם מקור הצמיחה העיקרי במדינות המפותחות, והם הקובעים את יכולתן להתפתח ולשפר את רמת חיי אזרחיהן ואת איכותם. רמת החיים תלויה ביכולתן של המדינות לתמוך ולרתום מקורות אלה להנעת פעילותן הכלכלית. ישראל נתפסת כיום כמדינה מובילה בתחומי המדע והטכנולוגיה במערכת כלכלית המשלבת בין המגזרים השונים, ביניהם מערכת הביטחון, ההשכלה הגבוהה והמגזר העסקי.

באגף עסקים-כלכלה שבלמ"ס נאסף מידע על פעילויות מדע, טכנולוגיה וחדשנות במגזר העסקי. בין הסקרים מבוצעים סקר מו"פ, סקר חדשנות ודמוגרפיה של חברות הזנק. מידע זה מאפשר חקירה מקיפה של פעילות יצירת הידע והחדשנות במגזר העסקי בישראל.

בפרסום זה מובאות תוצאות סקר מחקר ופיתוח לשנת 2015. נתוני הסקר מפורסמים על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011. סיווג חדש זה נותן ביטוי לשינוי המבני בפעילות המשק. הסיווג הוא הגרסה ישראלית לסיווג ISIC Rev. 4 שהומלץ לאימוץ על ידי האו"ם.

סדרת נתונים שמופקת באמצעות סקרי המו"פ העסקי מאפשרת בחינה מקיפה של השפעות המו"פ על תהליכי הייצור במשק ושל תוצאותיה של המדיניות המקרו-כלכלית על התפתחות המו"פ והפריון.

הסקרים מציגים תמונה של פעילות המו"פ השוטפת בענפים שונים במשק וכן מאפיינים ומדדים שונים של חברות הפועלות בתחום זה. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לחברות אשר קיבלו מענקי מחקר ופיתוח מן המדען הראשי במשרד הכלכלה ומקרנות בין-לאומיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9410
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}