כ"ד אדר, תשע"ח
11 מרץ 2018
1700

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלפנינו מובאים נתונים של התכונות הדמוגרפיות של משפחות ושל משקי בית בישראל בשנים 2014–2015. הנתונים מבוססים על סקרי כוח אדם השוטפים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת.

אפיון המשפחות ומשקי הבית בישראל הוא מאבני היסוד בחקר החברה הישראלית. מבנה המשפחה, שהיא יחידה חברתית בסיסית, הפך בעשורים האחרונים של המאה העשרים לגמיש ולמגוון מבעבר. השינויים במבנה המשפחות ומשקי הבית מושפעים ממגמות דמוגרפיות, חברתיות-תרבותיות וכלכליות בחברה, אך גם משפיעים עליהן, לכן יש חשיבות רבה למעקב אחר המשפחות ומשקי הבית לאורך זמן.

פרסום זה הוא מקיף, נעשית בו הבחנה בין המונח "משפחה" למונח "משק בית", והוא מהווה המשך המעקב השוטף אחר סוגי המשפחות ומשקי הבית בקבוצות האוכלוסייה השונות.

בפרסום מוצגים נתונים המתייחסים לשלוש יחידות חקירה: משקי הבית, המשפחות והנפשות המרכיבות אותם. יש לשים לב לעדכון שחל בפרק המתאר את שיטות הסקר (פרק ד), שבו מוצג הסבר על שיטת הדגימה והפקת האומדנים עבור סקר כוח אדם במתכונתו החודשית (מ-2012).

יצוין, כי מאז שנת 1998 מתפרסמים נתונים נבחרים של סוגי המשפחות ושל משקי הבית בלוחות השנתיים ובדף הנושאי של משקי בית ומשפחות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-5768
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}