ה' שבט, תשע"ח
21 ינואר 2018
1702

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר ביטחון אישי 2016 הוא השלישי בסדרה של סקרים שוטפים שנתיים שמבוצעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. מטרותיו העיקריות של הסקר הן לספק אומדן סטטיסטי, בלתי מוטה, של היפגעות אוכלוסיית ישראל מפשיעה כנגד הפרט, כנגד רכוש משק הבית וכנגד ילדי משק הבית, ובנוסף להפיק אומדן לתחושת הביטחון האישי של הציבור.

אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בני 20 ומעלה במשקי בית. גודל המדגם עומד על כ-7,150 נדגמים. שיעור ההיענות הכללי לסקר 2016 עמד על כ-68%. מרבית השאלונים נאספו בריאיון טלפוני שערך סוקר (כ-83%) ויתרת השאלונים (כ-17%) מולאו באופן עצמי על ידי הנדגם, כאשר רובם המוחלט נשלחו באינטרנט ומעט שאלונים נשלחו באמצעות הדואר.

פרסום זה מסכם את ממצאיו העיקריים של הסקר. הסקר למעשה משלים את מדידת ההיפגעות מהעבריינות בכך שהוא מכסה את ההיפגעות שאינה מדווחת למשטרה לצד ההיפגעות המדווחת למשטרה. כמו כן, הסקר חושף את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. ממצאי הסקר משמשים לתכנון ולקביעת מדיניות מבוססת נתונים במשרד לביטחון הפנים. בפרסום הנוכחי הושם דגש על השוואות רב שנתיות, וניצול שלוש שנות סקר לקבלת אומדנים שלא ניתן היה לפרסם עד עתה ברזולוציה שנתית בגלל טעויות דגימה גבוהות.

אנו מודים ליחידות הלמ"ס השונות שהיו שותפות פעילות בכל שלבי הסקר – בראש וראשונה אנו מודים לסוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עבודתם המקצועית והמסורה. כמו כן, אנו מודים לעובדי אגף סקרים, אגף מערכות מידע ואגף מתודולוגיה סטטיסטית. תודה על שיתוף הפעולה הפורה מצד מחלקת מחקר במשרד לביטחון הפנים בראשותו של עירן פיינמסר, שביחד עם שי עמרם, גיא נגר וכפיר בץ ערכו עבודת הכנה ותיאום משותף בשלב עדכון שאלון הסקר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2519-6308
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}