ב' אלול, תשע"ח
13 אוגוסט 2018
1713

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום שלפנינו מובאים ממצאים מפורטים מתוך סקר מוצרים וחומרים לשנת 2014. הסקר מקיף את כל מפעלי התעשייה בארץ (למעט תעשיית היהלומים) ומהווה הרחבה לסקר תעשייה, כרייה וחציבה 2014. הסקר מבוסס על מדגם שהוצא מתוך מרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן, סקר זה מלווה את הכנת לוח תשומה-תפוקה במשק הישראלי לשנת 2014.

סקר זה אינו נערך מדי שנה; סקרים קודמים נערכו בשנים: 1958, 1968, 1965, 1972, 1982, 1988, 1995 ו-2006.

בפרסום זה מפורטים נתונים לפי ערך המכירות לשוק המקומי, ערך המכירות ליצוא של מוצרים מתוצרת המפעל, ערך המכירות של סחורות ללא עיבוד נוסף (שנקנו לצורך מכירה) והכנסות מביצוע שירותים, עבודות ותיקונים. כמו כן נחקרו בסקר זה נתונים אודות קניית החומרים של מפעלי התעשייה.

תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה למפעלים המדווחים, אשר שיתפו פעולה והמציאו ללשכה את הנתונים שסטטיסטיקה זו מבוססת עליהם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-1355
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}