י"ב אב, תשע"ח
24 יולי 2018
1720

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מציג את נתוני התעשייה, הכרייה והחציבה בישראל לפי משתנים שונים: משרות, מפעלים, עלות עבודה ושכר, פדיון ממכירות מקומיות ומיצוא, מדדי ייצור תעשייתי, עוצמה טכנולוגית ועוד. נתונים אלו נאספים ממפעלים מדי חודש בסקר מדדי תעשייה ובפרסום זה מוצגים הנתונים השנתיים.

מדדי התעשייה הם אומדנים לשינויים במגזר התעשייתי (כולל כרייה וחציבה), שלו חלק חשוב במשק. בשנת 2015 השתייכו למגזר כ-12% מכלל המועסקים במשק, כ-11% מהתוצר המקומי הנקי וכ-98% מכלל יצוא הסחורות (ללא יהלומים).

בפרסום זה נתוני התעשייה מסווגים גם לפי עוצמה טכנולוגית (על פ הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011), כך שאפשר ללמוד על ההבדלים בין קבוצות הטכנולוגיה ועל תרומתן לתעשייה.

הפרסום מספק מידע על אודות התפתחות התעשייה בישראל עבור גורמים שונים במשק, בהם מוסדות מדינה, מוסדות מחקר כלכלי, משרדי ממשלה והציבור הרחב.

נתונים אלו משמשים מדי חודש להכנת מדדי תעשייה, כרייה וחציבה, ואלה מתפרסמים בירחון הסטטיסטי לישראל ובמאגר הנתונים של הלמ"ס. סקר מדדי התעשייה מיועד להפקת מדדים חודשיים, ומכיל גם נתונים שנתיים.

נתונים שנתיים נוספים נאספים מאוחר יותר במסגרת סקר נפרד – סקר תעשייה, כרייה וחציבה (שנתי), הכולל נתונים ממפעלים על משרות, פדיון, תפוקה, תוצר, תשומות, מלאי, עלות מכירות, הוצאות, נכסים והתחייבויות ועוד. מקורות הנתונים של הסקר החד-שנתי הם דוחות כספיים שנתיים וחומר מינהלי. תוצאות הסקר מוצגות באיחור בפרסום סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2014, כיוון שיש פער בין סוף שנת המס להגשת הדוחות הכספיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9976
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}