ט' שבט, תשע"ח
25 ינואר 2018
1690


 

בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על דיור מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנים 1997–2015. הסקר נערך לראשונה בתחילת שנות החמישים, ועד לשנת 1997 בוצע אחת לחמש שנים לערך. משנת 1997 ואילך מבוצע הסקר באופן שוטף, מדי שנה, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקרב כלל אוכלוסיית משקי הבית.

בעקבות הצורך השוטף בנתונים עדכניים בנושא הדיור הנמצא על סדר היום הציבורי, ושהחל משנת 2008 אינו יורד מהכותרות בישראל, פרסום מיוחד בנושא הדיור חיוני ומשמעותי למשק הישראלי. הפרסום הנוכחי יוצא לאור בהמשך לפרסום מיוחד מס' 1589 בנושא הדיור שיצא בשנת 2015 והתייחס לשנים 1997–2012.

בעקבות התמורות בשוק הדיור והדרישה לנתוני דיור שוטפים ומורחבים ממשרדי ממשלה, גופי מחקר, חברות פרטיות, ומשתמשים שונים, עלה הצורך בהכנת פרסום מיוחד על נתוני הדיור העדכניים שנאספים בסקר הוצאות משק הבית. הפרסום מספק לציבור הרחב ולקובעי המדיניות מידע מפורט ועדכני על נתוני הדיור שנאספו בסקר הוצאות משקי בית.

בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו מספר יחידות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: עובדי אגף הסקרים הכינו את שאלוני החקירה ואספו את הנתונים ממשקי הבית; עובדי תחום מתודולוגיה סטטיסטית של סקרים הכינו את המדגמים ואת שיטות הניפוח; עובדי תחום צריכה וכספים הזינו את הנתונים, ערכו, עיבדו והכינו אותם לפרסום. עריכת הפרסום והפקתו נעשו בתחום הוצאה לאור.

תודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונה במיוחד לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר, גילו סבלנות ואחריות רבה, ותרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2410-4426
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}