י"ט סיון, תש"פ
11 יוני 2020
1788

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

הנושא המרכזי של הסקר לשנת 2018 הוא מוביליות חברתית. הנושא כולל שאלות העוסקות בשינויים במהלך החיים, ובעיקר במוביליות תעסוקתית בקרב בני 30 ומעלה – מעבר בין מקומות עבודה, שינויים בתנאי העבודה ושינויים אחרים שחלו בעשר השנים האחרונות. כמו כן נבחנו עמדותיהם של הנדגמים בנוגע לשינויים כגון קידום ושכר וכן השפעה של אירועי חיים (נישואין ולידת ילדים) על התעסוקה שלהם. הסקר עסק גם במוביליות בהיבט המשפחתי, במידת הדתיות ובמקום המגורים. בנושא הפערים החברתיים נשאלו הנדגמים מהן קבוצות האוכלוסייה הראויות בעיניהם להעדפה מתקנת, ואילו פעולות צריכה המדינה לנקוט כדי לצמצם פערים חברתיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 1565-9356
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}