כ"ו אלול, תש"פ
15 ספטמבר 2020
1805

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

פרסום זה מספק מידע על תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו בשנת 2019. למידע בנושא זה חשיבות רבה למקבלי ההחלטות ולמאבק בתאונות הדרכים. הנתונים בפרסום נועדו להשלים ולהרחיב את הסיכומים החודשיים של תאונות דרכים עם נפגעים, המתפרסמים באופן שוטף באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון הסטטיסטי לישראל, ברבעון לסטטיסטיקה של תחבורה, במחולל הלוחות ובמחולל המפות. הנתונים בפרסום זה הם נתונים שנתיים, כלל-ארציים, המוצגים בחתכים שונים – לפי התאונות, הנפגעים, כלי הרכב והנהגים המעורבים באותן תאונות.

הפרסום כולל שישה פרקים העוסקים בנתוני השנה האחרונה וכן כמה לוחות השוואה – לאורך שנים והשוואות בין-לאומיות. הלוחות המוצגים מחולקים לפי סיווג התאונות לשתי קבוצות: "ת"ד מורחב" או "כללי עם נפגעים קל" (ראו הגדרות בהמשך). חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) נקבעה על ידי שילוב נתונים שהתקבלו מהמשטרה ומהמערכת לרישום טראומה. החומרה נקבעה לפי מדד MAIS שהוא מדד רפואי לחומרת פציעה (ראו הגדרה בסעיף 3, "מונחים, הגדרות והסברים", במבוא לפרק זה). במבוא מובאים גם נתונים על נפגעים שהיו מאושפזים בבתי החולים עקב תאונות דרכים ולא דווחו למשטרה (סעיף 2.3.2.1). יש לציין כי ישראל היא המדינה הראשונה שפרסמה נתונים המשלבים את נתוני בתי החולים בנתוני המשטרה על בסיס שנתי שוטף. הפרק השישי בפרסום עוסק בניתוח נתוני המוסד לביטוח לאומי. בפרק זה מוצגת העלות של הקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בדרך למקום העבודה או ממנו.

במבוא לפרסום זה מופיעים נתונים על נפגעים בתאונות דרכים שהיו מעורבים בהן כלי רכב חשמליים שלפי החוק אינם נדרשים לרישיון: אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים וקלנועיות (סעיף 2.5).

הפרסום הנוכחי הוא אחד משני פרסומים בנושא תאונות דרכים עם נפגעים לשנת 2019. בפרסום השני, תאונות דרכים עם נפגעים 2019, תאונות בדרכים לא-עירוניות, מוצגים במשולב מספר התאונות, נפח התנועה וההסתברות לתאונה בכל קילומטר ובכל צומת בדרכים לא-עירוניות.

תודתנו למשטרת ישראל על שהעמידה לרשותנו את הקובץ "תאונות דרכים עם נפגעים". הנתונים שבפרסום מבוססים על עיבודים מקובץ זה, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל כן הפרסום (פרט לסעיף 2.3.2.1 במבוא) כולל רק נתונים על תאונות דרכים עם נפגעים שדווח עליהן למשטרה.

תודתנו למכון גרטנר, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, על שהעמיד לרשותנו את הקובץ ממערכת רישום הטראומה, ובכך אפשר את טיוב חומרת הפגיעה.

תודתנו למוסד לביטוח לאומי, על שהעמיד לרשותנו את קובצי הקצבאות, ובכך אפשר את פרסום הנתונים בפרק השישי.

איסוף הנתונים, עיבוד הנתונים והכנתם לפרסום נעשו בתחום תחבורה ותקשורת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0333-6050
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}