ג' אלול, תשפ"א
11 אוגוסט 2021
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


כריכה: מדינת ישראל – 70 שנים של סטטיסטיקה, אטלס סטטיסטי היסטורי 1948–2018מדינת ישראל – 70 שנים של סטטיסטיקה, אטלס סטטיסטי היסטורי 1948–2018, הוא אטלס סטטיסטי המצייר את התפתחותה של מדינת ישראל בתחומים דמוגרפיה, חברה וכלכלה ובמגוון תחומים נוספים.

האטלס מבוסס ברובו על נתונים שנאספו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאורך השנים.

הפרקים באטלס:

  1. רישום התושבים תש"ט (מפקד 1948)
  2. מפקדי אוכלוסין בישראל 1961–2008
  3. ישראל בשנת ה-70 לעצמאותה (2018)
  4. נושאים נבחרים בהשוואה רב-שנתית

    סוגי המפות והתרשימים באטלס:
  • 28 מפות היסטוריות ו-12 תרשימים היסטוריים שנסרקו מהמקור
  • 6 מפות עם נתונים עדכניים המבוססות על מבנה-כרטוגרפי של מפות היסטוריות מקוריות – מוצגות לצד המפות המקוריות
  • 235 מפות ו-43 תרשימים שהופקו במיוחד עבור האטלס בעיצוב עכשווי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}