י"ב חשון, תשפ"ב
18 אוקטובר 2021
1834

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

סקר ביטחון אישי 2020 הוא השביעי בסדרה של סקרים שוטפים שנתיים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. מטרותיו העיקריות של הסקר הן לספק אומדן סטטיסטי, בלתי מוטה, של היפגעות אוכלוסיית ישראל מפשיעה כנגד הפרט, כנגד רכוש משק הבית וכנגד ילדי משק הבית, ובנוסף להפיק אומדן לתחושת הביטחון האישי של הציבור.

פרסום זה מסכם את ממצאיו העיקריים של הסקר. אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בני 20 ומעלה במשקי בית וגודל המדגם עומד על 7,119 נדגמים. הסקר למעשה משלים את מדידת ההיפגעות מהעבריינות בכך שהוא מכסה את ההיפגעות שאינה מדווחת למשטרה לצד ההיפגעות המדווחת למשטרה. כמו כן, הסקר חושף את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. ממצאי הסקר משמשים לתכנון ולקביעת מדיניות מבוססת נתונים במשרד לביטחון הפנים.

אנו מודים ליחידות הלמ"ס שהיו שותפות פעילות בכל שלבי הסקר – בראש וראשונה אנו מודים לסוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עבודתם המקצועית והמסורה. כמו כן, אנו מודים לעובדי אגף סקרים, אגף מערכות מידע ואגף מתודולוגיה סטטיסטית. תודה על שיתוף הפעולה הפורה מצד מחלקת מחקר במשרד לביטחון הפנים בראשותו של ד"ר גד פרישמן והעובדים שי עמרם וגיא נגר. תודה מיוחדת לאוריה לוי, מנהלת תחום רווחה, פשיעה ומשפט בלמ"ס, על ניהול והובלה של כלל התהליכים והשלבים הכרוכים בעריכת הסקר ובהפקת פרסום זה.

הערה: בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, מחודש מרץ 2020 ננקטו בישראל הגבלות על פי הצורך. ייתכן שהנתונים המוצגים בפרסום הושפעו מהגבלות אלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2519-6308
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}