כ"ד תמוז, תשפ"א
04 יולי 2021
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


שנתון

​השנתון הסטטיסטי לישראל מציג נתונים ב-28 נושאים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, המתארים את החיים במדינת ישראל בהווה ובעבר.

תוצרי השנתון כוללים לוחות, תרשימים, מפות ואת פרקי השנתון, המסבירים ומרחיבים את המידע המצוי בלוחות. פרקי השנתון מתפרסמים בסוף השנה הלועזית.

במרבית נושאי השנתון, מוצגות מגמות רב-שנתיות והשוואות בין-לאומיות. בשנת 2019 עודכנו מספרי הלוחות והמפות כדי שיתאימו לרשימת הנושאים המעודכנת של השנתון ושל אתר הלמ"ס.

ראו רשימת הלוחות ומספריהם (כולל לוחות שבוטלו) לטובת התמצאות קלה ונוחה יותר.


 השנתון המלא           
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

 

 

גאוגרפיהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/גאוגרפיה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxגאוגרפיה
אוכלוסייהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/אוכלוסייה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxאוכלוסייה
בריאותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/בריאות-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxבריאות
חינוך והשכלהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חינוך-והשכלה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxחינוך והשכלה
תרבות, בידור וספורטhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תרבות-בידור-וספורט-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxתרבות, בידור וספורט
רווחהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/רווחה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxרווחה
רמת חייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/רמת-חיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxרמת חיים
פשיעה ומשפטhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/פשיעה-ומשפט-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxפשיעה ומשפט
שוק העבודהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/שוק-העבודה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxשוק העבודה
מדדי מחיריםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מדדי-מחירים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxמדדי מחירים
חשבונות לאומייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-לאומיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxחשבונות לאומיים
חשבונות בין-לאומייםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חשבונות-בין-לאומיים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxחשבונות בין-לאומיים
יבוא ויצוא סחורות ושירותיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/יבוא-ויצוא-סחורות-ושירותים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxיבוא ויצוא סחורות ושירותים
כספים והוןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/כספים-והון-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxכספים והון
עסקיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/עסקים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxעסקים
תעשייהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תעשייה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxתעשייה
מדע, טכנולוגיה ותקשורתhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מדע-טכנולוגיה-ותקשורת-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxמדע, טכנולוגיה ותקשורת
תיירות ושירותי הארחהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תיירות-ושירותי-הארחה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxתיירות ושירותי הארחה
תחבורה ובטיחות בדרכיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/תחבורה-ובטיחות-בדרכים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxתחבורה ובטיחות בדרכים
בינוי, דיור ונדל"ןhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/בינוי-דיור-ונדלן-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxבינוי, דיור ונדל"ן
חקלאותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/חקלאות-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxחקלאות
סביבהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/סביבה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxסביבה
מים ושפכיםhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/מים-ושפכים-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxמים ושפכים
אנרגיהhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/אנרגיה-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxאנרגיה
המגזר הממשלתיhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/המגזר-הממשלתי-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxהמגזר הממשלתי
רשויות מקומיותhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/רשויות-מקומיות-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxרשויות מקומיות
בחירות כנסת וממשלhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/בחירות-כנסת-וממשל-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxבחירות כנסת וממשל
עמדות ותחושות הציבורhttps://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/עמדות-ותחושות-הציבור-שנתון-סטטיסטי-לישראל-2021-מספר-72.aspxעמדות ותחושות הציבור

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}