כ"ד תמוז, תשפ"א
04 יולי 2021
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​השנתון הסטטיסטי לישראל מציג נתונים ב-28 נושאים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, המתארים את החיים במדינת ישראל בהווה ובעבר.

תוצרי השנתון כוללים לוחות, תרשימים, מפות ואת פרקי השנתון, המסבירים ומרחיבים את המידע

שנתון סטטיסטי לישראל 2021 - מספר 72


המצוי בלוחות. פרקי השנתון מתפרסמים בסוף השנה הלועזית.

במרבית נושאי השנתון, מוצגות מגמות רב-שנתיות והשוואות בין-לאומיות. 

 

בשנת 2019 עודכנו מספרי הלוחות והמפות כדי שיתאימו לרשימת הנושאים המעודכנת של השנתון ושל אתר הלמ"ס. ראו טבלת מעבר לטובת התמצאות קלה ונוחה יותר.


 השנתון המלא           {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

 

 

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}