כ"ב כסלו, תשפ"ד
05 דצמבר 2023
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​בפרסום שלפנינו מובאים נתונים של התכונות הדמוגרפיות של משפחות ושל משקי בית בישראל לשנת 2022. הנתונים מבוססים על סקרי כוח אדם השוטפים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת.

אפיון המשפחות ומשקי הבית בישראל הוא מאבני היסוד בחקר החברה הישראלית. מבנה המשפחה, שהיא יחידה חברתית בסיסית, הפך בעשורים האחרונים של המאה העשרים לגמיש ולמגוון מבעבר. השינויים במבנה המשפחות ומשקי הבית מושפעים ממגמות דמוגרפיות, חברתיות-תרבותיות וכלכליות בחברה, אך גם משפיעים עליהן, לכן יש חשיבות רבה למעקב אחר המשפחות ומשקי הבית לאורך זמן.

בפרסום זה נעשית בו הבחנה בין המונח "משפחה" למונח "משק בית", והוא מהווה המשך המעקב השוטף אחר סוגי המשפחות ומשקי הבית בקבוצות האוכלוסייה השונות.

בפרסום מוצגים נתונים המתייחסים לשלוש יחידות חקירה: משקי הבית, המשפחות והנפשות המרכיבות אותן.

יצוין, כי מאז שנת 1998 מתפרסמים נתונים נבחרים של סוגי המשפחות ושל משקי הבית בלוחות השנתיים ובדף הנושאי של משקי בית ומשפחות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}