ד' כסלו, תשע"ה
26 נובמבר 2014
 
כתבו איתן גרינשטיין, תיאודור יצקוב


 

נתונים Y , θ)~ G ​מתודולוגיה ​,(Yi​ θi), i=1,…n)  , כאשר ההתפלגות השולית של θ לא ידועה וההתפלגות המותנית של Y בהינתן θ ידועה. מעוניינים לאמוד את נתונה h עבור E h(Y, θ) ואת G על סמך התצפיות Y1,...,Yn. בעבודה זו אנו מציעים שיטת אמידה לבעיות כנ"ל, ודנים ביישומים שונים. השיטה משתמשת בתכנות-ריבועי והיא מרחיבה רעיונות של )EFRON )3102. סיבוכיות החישוב של השיטה לא גדולה, וניתן לטפל בקבצי נתונים גדולים ובמקרים בהם השיטה הסטנדרטית של EM -ALGORITHM לא ישימה. היישום העיקרי שלנו הוא טיפול באי-השבה. תקפות השיטה אינה תלויה בהנחת "MISSING AT RANDOM". השיטה מודגמת ע"י סימולציות ובעזרת נתוני סכ"א מהשנים 3103-3102. יישומים אחרים, כולל אמידת-סיכון ואמידת FDR מתוארים גם כן. כמו כן, אנו מציגים שיטה לקבלת רווחי סמך ל-(E h(Y, θ , המשתמשת באופטימיזציה קמורה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}