כ"ג חשון, תשע"ט
01 נובמבר 2018
 
כתב איתמר גל, תחום שכר
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​עבודה זו דנה בשוק העבודה בישראל בין השנים 2008-2014 . העבודה דנה בהיסטוריה
התעסוקתית של כ- 630,000 שכירים, שהחלו עבודה חדשה ב- 2008 . שכירים אלה אחזו ב-2008  בכ- 745,00 משרות שכיר. בעבודה זו נבנה בסיס נתונים ייחודי המושתת על קובץ עובד מעביד. בסיס נתונים זה כולל נתונים דמוגרפים ונתוני שכר של השכירים לאורך - השנים. בנוסף לכך כולל בסיס הנתונים מידע על מועדי תחילת העבודה וסיום העבודה, נתוני דמוגרפיה של עסקים, וכן נתוני סיווג ענפי ומגזרי של העסקים. בסיס נתונים זה מאפשר לדעת מהו השכר ההתחלתי בעת הכניסה לעבודה, מאפשר לעקוב אחרי מעברים בין עבודות, על תהליכי התמדה ונשירה בעבודה ועל התשואה על הוותק של המתמידים בעבודה.
בעבודה מתואר שיעור הנשירה הגבוה בשנה הראשונה לעבודה, ובפרט בשלושת חודשי העבודה הראשונים. התמדה בעבודה קשורה למאפיינים שונים של העובדים (גיל, מצב משפחתי ועוד)ולמאפייני העסקים. נמצא שיעור התמדה גבוה במנהל הציבורי, בבריאות ובחשמל, ושיעור התמדה נמוך במסחר ובשירותי האירוח והאוכל.
לגיל יש משמעות בדינמיקה של שוק העבודה במספר מישורים: השפעה על השכר ההתחלתי (עולה ומגיע לשיא בגיל 40 ויורד בגילאים מבוגרים יותר), בשיעור ההתמדה בעבודה (שיעור התמדה נמוך בגילאים הצעירים, מגיע לשיאו בגיל 50 ויורד לקראת גיל הפרישה). במספר מעברי העבודות הגבוה יותר של הצעירים מאשר של מבוגרים. מעברי עבודה של צעירים מלווים בשיפור בשכר בעוד שמעברי העבודה של מבוגרים כרוכים בהרעת שכר . גיל משפיע גם על התשואה על הותק (עליית השכר עם הותק גבוהה יותר אצל צעירים מאשר אצל מבוגרים).
נמצא כי השכר ההתחלתי הוא משתנה חשוב לתיאור תהליכים בשוק העבודה: פערי השכר המגדריים נובעים בעיקר מפער גבוה בשכר ההתחלתי בין נשים לגברים ולא מקצב עלייה שונה של השכר של גברים לעומת נשים עם עליית הותק. הממצאים מראים כי עובדים עם שכר התחלתי גבוה התמידו יותר מאלו בעלי שכר התחלתי נמוך. עוד נמצא כי פערי השכר בין שכירים בשכר התחלתי גבוה לשכירים בשכר התחלתי נמוך, נשמרים עם ההתמדה בעבודה. שכירים שהתמידו בעבודה והחלו לעבוד בשכר התחלתי נמוך, יישארו ברמות שכר נמוכות בהשוואה לאלו שהחלו לעבוד בשכר התחלתי גבוה. כמו כן עליית השכר גבוהה מאוד בשנים הראשונות לעבודה ומתמתנת עם השנים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}