ט"ז ניסן, תשס"ט
10 אפריל 2009
 


 

המאמר הוצג בהרצאה שניתנה על ידי המחבר הראשון בכנס שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנובמבר 2008 לכבוד פרישתו של אהרון בלך, סגן מנהל אגף מקרו-כלכלה. הוא מבוסס על מחקר שנעשה במסגרת עבודת גמר במחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל של האוניברסיטה העברית.  

 

תודתנו נתונה למוסד שמואל נאמן בטכניון, שבמימונו בוצע המחקר. הדעות המובעות במאמר הן על אחריות הכותבים בלבד ואינן מבטאות בהכרח את עמדת מוסד נאמן. כמו כן אנו מודים למשתתפי הסמינר על ביטחון וכלכלה, לשלושה קוראים אנונימיים, ולדמיטרי רומנוב, המדען הראשי של הלמ"ס, על הערותיהם המועילות. מובן שאין הם אחראים לכשלים הנותרים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}