ח' אייר, תשס"ז
26 אפריל 2007
 
כתב גיל שיף
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בעשור האחרון נבנה קונצנזוס ביחס לחלקה הגדול של טכנולוגיית התקשורת והמידע (ICT) בשיפור המשמעותי שחל בקצב צמיחת פריון העבודה בארה"ב ,ובפערים הנבנים בפריון העבודה בין ארה"ב ובין האיחוד האירופי. לפיכך, הצורך בנתונים מפורטים ואמינים הן לגבי ענפי ייצור ה- ICT ("ענפי ההיי-טק") והן לגבי השימוש ב- ICT, הולך ומתחדד בכל העולם. בישראל, סקטור ה- ICT צמח במהירות במהלך שנות ה-90, והפך לחממה של חדשנות והתפתחות טכנולוגית בקנה מידה עולמי. עם זאת, בתקופה זו, צמיחת פריון העבודה בישראל נותרה נמוכה, ונראה כי הסקטורים המסורתיים הן בתעשייה והן בשירותים, לא נהנו מפירות הצלחת ענפי ה- ICT. על מנת לשפוך אור על שתי התופעות המקבילות הללו, ועל בסיס הניסיון והידע שהצטבר על מדינות אחרות, ישנה חשיבות רבה לבחינת השימוש ב- ICT במשק הישראלי ככלל ובענפים המסורתיים בפרט. לפיכך, המטרה העיקרית של עבודה זו היא עיבוד וניתוח של נתונים ראשונים מסוגם לגבי ההשקעות בציוד ICT בענפי המשק השונים בישראל בין השנים 1990-2003. נתונים אלו מאפשרים למעשה לראשונה, בחינה מעמיקה ומפורטת של אופן ההשקעה והשימוש בציוד ICT בישראל. מניתוח הנתונים והשוואתם למקורות נתונים בינלאומיים מקבילים עולה, בין היתר, כי קיימים פערים משמעותיים בהשקעות ב- ICT בין ישראל ובין מדינות מתקדמות-טכנולוגית אחרות. לפיכך, הנתונים החדשים עשויים להיות מפתח לצורך גיבוש המלצות למדיניות כלכלית מחוללת צמיחה ופריון עבודה בישראל. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}