ט"ו שבט, תשס"ז
03 פברואר 2007
 
כתב מיכאל שפרנסקי


 

העבודה הזאת מציגה את ממצאי הסקר  החברתי 2004-2002 על השתתפותם של  אזרחי ישראל בוגרים בפעילות התנדבותית. היא בוחנת את הקשר בין השיעורים ואת דפוסי  ההתנדבות  לבין מאפיינים דמוגראפיים, חברתיים-כלכליים  וערכיים- פסיכולוגיים. העבודה  משווה את הממצאים האלה לממצאי סקרים אחרים בנושא ההתנדבות שנערכו בארץ ובחו"ל. בנוסף, העבודה מבקשת להעריך את השפעותיהם של מאפייני הפרט על סיכויו להשתתף בפעילות ההתנדבותית. על סמך ממצאי הסקר, המחבר מציע הסברים אפשריים ביחס לפערים בשיעורי המתנדבים בקרב קבוצות חברתיות שונות בישראל  ומתייחס לדרכים להעמקת  הידע בנושא ההתנדבות במסגר ת הסקר החברתי של למ"ס.   

 ממצאיה  העיקרים של העבודה:

  1. יהודים מתנדבים בשיעורים גבוהים מאשר ערבים, גברים מתנדבים יותר מנשים,  ותיקים מתנדבים יותר מעולים של שנת 1990 ואילך, נשואים מתנדבים יותר מפנויים.

  2. עלייה ברמת ההשכלה וברמת ההכנסות מלווה  בעלייה בשיעורי ההתנדבות. אנשים בעלי מקצועות חינוכיים וטיפוליים מתנדבים בשיעורים גבוהים יותר מבעלי מקצועות אחרים.

  3. עלייה ברמת הדתיות מגדי לה את שיעורי המתנדבים בקרב האוכלוסייה היהודית. בקרב הערבים, הקשר בין מידת הדתיות ושיעורי ההתנדבות הפוך.   

  4. מצב בריאות תקין, קיום חברים, הגדרה עצמית כדתי או כחרדי, מגורים ביישובים קטנים או כפריים (עד אלפיים תושבים) וילדים עד גיל 18 במשפחה משפיעים באופן חיובי על סיכויו של הפרט להתנדב.   {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}