ט"ו אב, תשס"ז
30 יולי 2007
 


 

במסגרת סקרי תעשיה שנתיים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת מאז 1955, קיים מידע כלכלי מגון אודות מפעלי התעשייה בארץ מאז שנה זו. 

עבודתי זו מתייחסת לנתוני השנים 1995–2003. בשנים אלו סקרי התעשייה מבוססים על מדגם שהוצא בשנת 1995. בפרסומי סקר התעשייה מופיעים ניתוחים של תוצאות הסקר ברמת הענף ומקבץ ענפי משנה וכן חלוקה לפי קבוצת גודל (מספר משרות, פדיון), מיקום גיאוגרפי (מחוז, נפה אזור טבעי וישובים נבחרים) וכו'. 

החל מסקר 1998 מופיע במבוא לפרסום לוח אחד של ממצאים לפי עוצמה טכנולוגית. ניתוח הנתונים לפי עוצמה טכנולוגית הפך לשגרתי בנתונים השוטפים של מדדי תעשייה. גופים כלכליים משתמשים באופן שוטף בחתך של התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית כדי לתאר את ההתפתחויות בתעשייה. חתך זה מאפשר הבדלה בין תעשיות שונות לפי עוצמתן הטכנולוגית. אי לכך, מצאתי לנכון לרכז את ממצאי סקרי התעשייה בשנים 1995–2003 לפי חתך זה ולהעמיק את הניתוח לפי חתך זה. 

ריכוז נתוני הסקרים לפי עוצמה טכנולוגית יאפשר חיוץ נתונים שוטף על פי מדדי התעשייה וניתוח נתונים על בסיס סדרה בת יותר מ-10 שנים. 

הכנת הסדרה לפי עצמה טכנולוגית אינה מתאפשרת על ידי גורם חוץ היות ואין אנו מפרסמים נתונים מפורטים לפי ענף משנה בגלל סודיות סטטיסטית. 

בעבודה זו מוצג לראשונה ריכוז נתונים ומגמות לפי עוצמה טכנולוגית, הן לפי משתנים כלכליים נוספים לאלו המפורטים בפרסומים והן ביחס להצגה מספרית של הנתונים וניתוחם. בעבודה מוצגים נתונים וממצאים לאורך זמן. מטרת הניתוח היא להראות את השינויים שחלו בנתוני משתנים כלכליים שונים ולנסות לנתחם לפי 2 סוגי חתכים: 

  1.  במבנה של ענפי תעשייה, דהיינו הבדלים בין העוצמות הטכנולוגיות השונות (למשל: הבדלים בתפוקה בין המפעלים המסווגים תחת קבוצת הטכנולוגיה העילית לבין אלו המסווגים תחת קבוצת הטכנולוגיה המסורתית). 

  2.  בכל חתך, דהיינו שינויים שחלו בכל קבוצה בפני עצמה לאורך השנים (1995–2003). 

    ענפי התעשייה חולקו ל-4 קבוצות לפי עוצמה טכנולוגית: טכנולוגיה עילית, טכנולוגיה מעורבת עילית, טכנולוגיה מעורבת מסורתית וטכנולוגיה מסורתית. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}