י' אדר, תשע"ה
01 מרץ 2015
 
כתבו אתי וייסבלאי*, יובל וורגן*, דמיטרי רומנוב**, ניר פוגל **, נאוה זיו שאול**, ישראלה פרידמן**
*מרכז המחקר והמידע של הכנסת
**למס
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מחקר זה עוסק ביום חינוך ארוך והשפעתו על תעסוקת אימהות. בשנת 1997 התקבל בכנסת חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה ופורסם הצו הראשון להחלתו של החוק. המחקר בא לבדוק אם יישום חוק יום חינוך ארוך תרם להשתתפות האימהות בכוח העבודה האזרחי, על-ידי מדידת הכנסות ומספר חודשי העבודה של האימהות. 

אוכלוסיית המחקר היא אימהות שיש להן לפחות ילד אחד שלומד בבית-ספר יסודי ביישוב שבו הוחל צו יום חינוך ארוך בשנת 1998. 

בסיס הנתונים מסתמך על נתוני אימהות לתלמידים ביישובים שכל התלמידים בהם למדו במסגרות יום חינוך ארוך (וכן חמישה יישובים שבהם שיעור התלמידים שלמדו במסגרות האלה היה 80% לפחות). בבסיס הנתונים שנבנה הובאו נתוני מגזר, פיקוח, כיתה, השכלת האם, סמל היישוב של בית-הספר, מדד סוציו-אקונומי, משתנים דמוגרפיים וחברתיים של האם ונתוני התעסוקה של האם והאב.  

בניתוח הנתונים נמצא שלהחלת יום חינוך ארוך הייתה תרומה חיובית מובהקת על הפרש בהכנסה השנתית של אימהות. מדובר בתוספת שנתית של 1,600 עד 2,500 ש"ח, לפי מודלים שונים. אשר למספר חודשי העבודה השנתיים, ליישום החוק היתה השפעה חיובית, אך לא מובהקת. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}