ב' תשרי, תשע"ב
30 ספטמבר 2011
 
כתב ניר פוגל


 

העבודה עוסקת במידת הסגרגציה שיש בקרב תלמידי החינוך העברי בישראל. רמת הסגרגציה בין התלמידים נבחנת בהסתמך על כמה משתנים חברתיים- כלכליים ודמוגרפים באוכלוסיית התלמידים:עולים וותיקים, תלמידים ממוצא ארצות מצוקה וממוצא ארצות שאינן ארצות מצוקה, תלמידים ממשפחות עם הכנסה נמוכה וגבוהה, ותלמידים עם השכלת אם נמוכה וגבוהה. 

אוכלוסיית המחקר המוגדרת לעבודה זו היא כלל התלמידים השייכים למגזר החינוך העברי בבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך בכיתות א-יב בשנת הלימודים תשס"ח (2008), והיא כוללת כ- ,000,060,1תלמידים.  

נמצא שרמת הסגרגציה שנבדקה לפי מוצא התלמידים בקרב תלמידי הפיקוח החרדי גבוהה בהרבה מרמת הסגרגציה בקרב תלמידי הממלכתי-דתי והממלכתי. רמת הסגרגציה הכלכלית בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי נמוכה בהרבה מרמת הסגרגציה המתקבלת עבור תלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי והחרדי. 
באופן כללי, רמות הסגרגציה השונות הנמדדות בבתי הספר היסודיים גבוהות יותר מרמות הסגרגציה הנמדדות בבתי הספר העל-יסודיים. 
רמת הסגרגציה המתקבלת בכל חלוקה דיכוטומית מוגדרת של אוכלוסיית התלמידים שונה זו מזו. כלומר אין רמת סגרגציה אחת בין תלמידים בחינוך העברי, אלא יש רמת סגרגציה נמדדת לכל פרמטר חברתי- כלכלי-דמוגרפי המפריד בין תלמידים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}