ה' ניסן, תשע"ב
28 מרץ 2012
 
כתב ארקדי שניידר


 

 

​מדידת התפוקה של ענף הביטוח בארץ נותנת תוצאות תנודתיות והן משתקפות באומדני הצריכה והתוצר המקומי הגולמי. הסיבה לכך היא תנודתיות רבה ברמת התביעות. לפיכך, בעבודה נבחנה אפשרות לשינוי השיטה בהתאם להמלצות של המדריך החדש לסטטיסטיקה של החשבונאות הלאומית. 

עבודה זו מרכזת את השינויים שהוכנסו למדריך החדש לעריכת חשבונות לאומיים, SNA2008, בנושא מדידת פעילות ענף הביטוח בסטטיסטיקה מאקרו כלכלית. העבודה סוקרת את הניסיון של מדינות מפותחות בנושא מדידת תפוקה של שירותי ביטוח במחירים שוטפים ובמונחים ריאליים. 

בעבודה מובא תיאור המצב הקיים וניתנו המלצות לשינוי מדידת התפוקה של ענף ביטוח בארץ בהתאם למדריך החדש לעריכת חשבונות לאומיים ועל בסיס ניסיונן של מדינות אחרות בנושא. 
כמו כן, הוצגו דוגמאות למדידת התפוקה של ענף שירותי ביטוח במחירים שוטפים ובמונחים ריאליים בהתאם לשיטה המוצעת. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}