כ"ט כסלו, תשע"א
06 דצמבר 2010
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מדידת פעילות בנק ישראל במערכת חשבונות לאומיים דורשת שינויים בעקבות ההמלצות  של המדריך החדש לעריכת חשבונות לאומיים SNA2008. עבודה זו מרכזת את השינויים שהוכנסו באופן מדידת התפוקה של הבנק המרכזי וכן בהקצאתה לשימושים שונים.  הוגדרו כללים לרישום עסקאות בין הבנק המרכזי לבין הממשלה, כגון תשלום רווחים מהפעילות השוטפת של הבנק וכן תשלומים חריגים בעקבות המכירות או שיערוך של נכסי רזרבה. בנוסף ניתנו מספר דוגמאות לרישום פעילות של הבנק המרכזי במערכת חשבונות לאומיים בהתאם להמלצות המדריך החדש. 

העבודה סוקרת את הניסיון של מדינות מפותחות בנושא מדידת פעילות ורווחי הבנק המרכזי ורישומם בחשבונות לאומיים. כמו כן, מובא תיאור המצב הקיים בנושא של מדידה ורישום שירותי בנק ישראל בחשבונות לאומיים וניתנו המלצות לשינוי הטיפול בבנק המרכזי בהתאם לדרישות המדריך החדש לעריכת חשבונות לאומיים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}