כ"א כסלו, תשס"ז
12 דצמבר 2006
 
כתבה קרן הלוי, תחום עבודה ושכר
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים בעולם שתכליתם להסביר מה גורם למועסקים לעבוד מספר רב של שעות בשבוע וכן להגדיר את המאפיינים הייחודים של מועסקים אלו.

מחקר זה מתמקד לראשונה בישראל, באוכלוסייה ייחודית זו בשוק העבודה הישראלי, שהיא אוכלוסיית המועסקים 50 שעות ויותר בשבוע, לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע.
אוכלוסייה זו טרם זכתה לניתוח ואפיון מחקרי בישראל. מטרת המחקר הינה לנתח ולאפיין אוכלוסייה זו במהלך השנים 1995-2003 וכן להציג מודל המאפשר לנו לזהות את פרופיל המועסקים העובדים 50 שעות ויותר בשבוע.  

תוצאות המחקר הינן חשובות וחיוניות לצורך הבנת הגורמים המשפיעים על מועסקים לעבוד מספר רב של שעות. בנוסף, מחקר זה פותח אפיקים חדשים לביצוע מחקרים נוספים בעתיד וכן מאפשר למקבלי החלטות לקבוע מדיניות רצויה בשוק העבודה.

מן המחקר עולה, כי אוכלוסיית המועסקים העובדים
50 שעות ויותר בשבוע מאופיינת כאוכלוסייה גברית וכי המאפיינים המזוהים עם שעות עבודה רבות הם: ענף כלכלי, משלחי יד, גיל, שנות לימוד ,מעמד בעבודה, דרגת ניידות,   מספר חודשי עבודה בשנה האחרונה, קבוצת אוכלוסייה, ומחוז מגורים.

מניתוח רב שנתי בין השנים 1995-2003 נמצאו מספר נקודות מעניינות. נמצא כי למועסקים העובדים מחוץ לישוב המגורים ישנו סיכוי גבוה לעבוד 50 שעות ויותר בהשוואה למועסקים העובדים בישוב מגוריהם. לאורך השנים נמצא כי פער זה מצטמצם, עוד נמצא צמצום לאורך השנים בפער של הסיכוי לעבוד 50 שעות ויותר בין המועסקים העובדים במחוז ירושלים לעומת מחוזות אחרים. מאידך, נמצא כי לאורך השנים גדל הפער של הסיכוי לעבוד 50 שעות ויותר בין עצמאים לעומת שכירים ואחרים.

סקר חברתי - מתוך הסקר החברתי שנעשה בשנת 2003 נבדקו שביעות רצון העובדים 50 שעות ויותר לפי משלחי יד וענפי כלכלה ונמצא כי: 84.1% מהעובדים מרוצים מעבודתם, 52.8% מרוצים מהכנסת עבודתם וכ- 52.3% מרוצים ממצבם הכלכלי.​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}