ט' אייר, תשס"ה
18 מאי 2005
 
כתבה נילי ביבי-קרשאי


 

מחקר זה בודק, לראשונה בלמ"ס, את רוב המסים העקיפים שמשלם משק הבית בפועל, זאת בעזרת מדידה ישירה מנתוני סקר הוצאות משק הבית.  
המחקר בודק ,עבור כל מס בנפרד ובסיכום עבור כל המסים יחד, את גובה המס ששולם בפועל  ואת נטל המס כאחוז מההכנסה של משק בית. גובה ונטל המס נבדקו,במיון משקי הבית, לפי עשירוני הכנסה. המחקר בוחן את מידת  הפרוגרסיביות של כל מס בנפרד  ואת השפעת המס על אי השוויון בהתחלקות ההכנסות בין משקי בית ,זאת בעזרת גמישות ג'יני .המחקר בדק את רוב  המסים העקיפים. ממצאים עיקריים:

  1. בשנת 2003 שילם משק הבית בישראל מסים בגובה  3,923 ₪ בממוצע מתוך הכנסה ברוטו  ממוצעת של 11,022 ₪.  זהו נטל  מס ממוצע של 37%.

  2. משק הבית בישראל שילם מסים ישירים  בגובה 2,312 ₪ בממוצע בחודש, שהם 21% מההכנסה הממוצעת ברוטו.  מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי הם מסים פרוגרסיביים.
       
  3. משק  הבית בישראל שילם  מדי חודש,  1,782 ₪ בממוצע למסים עקיפים
    (המחקר בדק את רוב המסים העקיפים), שהם  20.5% מההכנסה הממוצעת נטו .

  4. המס העקיף הכבד ביותר הוא מס ערך מוסף:  1,068 ₪ בחודש בממוצע  למשק בית.  זהו נטל של 12.3% מההכנסה  נטו הממוצעת  של משקי הבית.

  5. המסים העקיפים הם רגרסיבים, נטל המס העקיף פוחת עם עליית ההכנסה. גמישות ג'יני של המסים קטנה מיחידתית, כלומר הגדלה שולית של המס תביא לגידול באי השוויון. המסים הרגרסיבים ביותר הם: מס קנייה על סיגריות, קנסות  ומס ערך מוסף.       


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}