ג' חשון, תשע"ב
31 אוקטובר 2011
 
כתבה ישראלה פרידמן


 

 

עבודה זו עוסקת בחקירת ההשפעה על יציבות הנישואין של גורם ההשכלה בעיקר, וכן של גורמים דמוגרפיים-חברתיים נוספים, ביניהם רמת הדתיות. ברקע של המחקר עומדים השינויים הדמוגרפים: 

גידול מתמשך בשיעור הגירושין, עלייה בגיל הנישואין ועלייה ברכישת השכלה גבוהה בקרב גברים ונשים. 

המטרות העיקריות של המחקר הן לבדוק האם בני זוג בעלי השכלה דומה יציבים יותר בנישואין, והאם דחיית גיל הנישואין, שמתרחשת בעשורים האחרונים, תורמת גם היא ליציבות הנישואין. כמו כן  נבדקה השפעתם של ילדים, מוצא בני הזוג ורמת דתיותם, לגבי תרומתם להישרדות הנישואין . 

ממסקנות המחקר עולה שהומוגניות השכלתית אכן תורמת להישרדות הנישואין, וגם דחיית גיל הנישואין תורמת ליציבותם. כמו כן,  ככל שרמת הדתיות של בני הזוג  גבוהה יותר, התרומה ליציבות הנישואין גבוהה יותר. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}