י"ט תמוז, תשס"ח
22 יולי 2008
 
כתבו שלמה יצחקי*, אפרת סופר**, עדנה שכטמן**
*למס
**אוניברסיטת בן גוריון בנגב
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
 השוואות של ממוצעי הציונים שהשיגו תלמידים בתחומים של מתמטיקה מהוות היום בסיס להשוואה בין מדינות ולמקור גאווה או זעקות על כשלון מערכתי של מערכות חינוך ותופסות כותרות בעמודים הראשיים של עיתונים. מטרתם של מבחנים אלו היא לאתר את הידע "הממוצע" שיש לנבחנים. ידע, בשונה ממשתנה מדיד כגון גובה, אינו נצפה ישירות ועל המודד לנסח מבחן עם שאלות בדרגות קושי שונות שמאפשר לראות את המידה בה ידעו הנבחנים לענות על השאלות. הבדל זה בין מדידת גובה ומדידת ידע גורר שבעוד שהחוקרים מתייחסים לשני התחומים בצורה זהה הרי שהידע הממוצע, בניגוד לגובה ממוצע, תלוי במבנה השאלון ובהתפלגות הקושי של השאלות בשאלון. בעבודה זו אנו מציעים שיטה לבחון את אפשרות הקיום של מבחן אחר, שגם הוא מודד ידע, ושתוצאתו תגרום להיפוך של הסדר של ממוצעי הציונים בין התלמידים במדינות השונות. כלומר, המדינה שקיבלה במבחן הרשמי את הציון הממוצע הגבוה יותר תקבל במבחן האלטרנטיבי ציון שאינו הגבוה ביותר.
 
השיטה המוצעת הודגמה על נתוני מבחן בינלאומי שנקרא TIMSS. בעבודה זו השווינו את תוצאות המבחנים של תלמידים מחמש מדינות: אוסטרליה, ארצות הברית, בולגריה, ישראל ורומניה, כאשר בכל מדינה קיימות תוצאות של שישה מבחנים בתחומי המתמטיקה השונים. מתוך 60 ההשוואות האפשריות מצאנו שבארבעים ואחד מקרים, ניתן היה למצוא מבחן אחר שהיה משנה את הסדר של המדינות. המסקנה המתבקשת היא שבהשוואת ממוצעי ציונים יש לבדוק את מידת העמידות של הממצאים בהתאם לשיטה המוצעת במאמר. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}