י"ד אב, תשס"ט
04 אוגוסט 2009
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

​בעבודה זו אנו מציגים כלי גרפי המיועד לאתר את המידה בה קשר בין שני משתנים הוא קשר מונוטוני. ההדגמה של הכלי נעשית על נתונים המתארים את הקשר בין שעות עבודה, הכנסות מעבודה וגיל על פי מגדר. המסקנות המתקבלות הן: יש הבדלים בולטים בין המינים בקשר שבין גיל להשתתפות בכח העבודה, בין גיל לשעות עבודה ובין גיל לשכר. כשמסתכלים על שכר לפי מגדר אנו מגלים שאצל הגברים השכר עולה בגילים הצעירים ויורד בגילים המבוגרים, ואילו אצל הנשים אנו מגלים עלייה בגילים צעירים, ירידה בשנות השלושים לחייהן ולאחר מכן עלייה וירידה. כלומר ההתנהגות וצבירת הניסיון על פני החיים של הנשים שונה מההתנהגות של הגברים. השערה הגיונית היא שניתן לייחס הבדלי התנהגות אלו לעול גידול הילדים המוטל בעיקר על כתפי הנשים והגורר השתתפות נמוכה יותר בכח עבודה, ו/או שעות עבודה מועטות יותר וכתוצאה מכך גם צבירת ניסיון נמוכה יותר ושכר נמוך יותר .​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}