י"ז אייר, תשס"ה
26 מאי 2005
 
כתבו דר' אלברט וקסלר, נטלי פלאקס-מנוב, ארי פלטיאל


 

נייר זה מציג שיטה חדשה להחלקת פונקצית התמותה כדי לאמוד לוח תמותה שלם. בהסתמך על נתונים ישראלים, נעשתה השוואה בין תוצאות המודל לבין החלקה באמצעות "חוק התמותה" שהוצע על ידי (Heligman and Pollard (1980, אשר יושם בחבילת התוכנה של האו"ם – Mortpak. השיטה החדשה מבוססת על חלוקת פונקצית התמותה לשני חלקים ע"י רגרסיה דו-שלבית ואמידת נקודת השבר של המודל. בין היתרונות של השיטה החדשה הם פשטות, נוחות היישום ואספקת פרמטרים סטטיסטיים (שונות, רווח סמך) לנקודות על פונקצית התמותה המוחלקת. השיטה מבטיחה שההבדלים בין תוחלת החיים המחושבים מהנתונים האמפיריים הגולמיים ואלה המחושבים מהפונקציה המוחלקת לא יהיו מובהקים סטטיסטית. ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}