כ"ב ניסן, תשע"ו
30 אפריל 2016
 
כתב שלמה נהיר


 
​בישראל קיימת התעניינות רבה בשאלה מהם הסיכויים של נישואין להסתיים אי פעם בגירושין. פרסומי הלמ"ס ומחקרים שונים שעוסקים בגורמים המשפיעים על גירושין כוללים מידע רב על היקף תופעת הגירושין, שיעור המתגרשים בישראל וניתוח של מאפיינים סוציולוגים שונים של בני הזוג, המשפיעים על הסיכויים של הנישואין להסתיים בגירושין. עם זאת, אין בפרסומים אלה תשובה לשאלה: מהם הסיכויים של נישואין להסתיים בגירושין אי פעם? 

העבודה שלהלן מציעה שיטה לחישוב "שיעור גירושין כולל" (TDR - Total Divorce Rate) בישראל, שמהווה אומדן לסיכויים של נישואין להסתיים בגירושין אי פעם, כפי שמתפרסם במדינות אירופה. חישוב שיעור זה ייחודי לישראל משתי סיבות:

1 .חלק לא מבוטל מהזוגות המתגרשים בישראל הם עולים שהנישואין שלהם נערכו בחו"ל.
2 .רבים מהמתגרשים הם תושבים ישראלים שערכו את נישואיהם בחו"ל, אולם הגירושין שלהם נערכו בישראל.

מהעבודה עולה כי "שיעור גירושין כולל" (TDR) בישראל נע בין 27%-26% ,בהשוואה ל-35% במדינות האיחוד האירופי.[1] עם זאת, יש לציין כי השיעורים באירופה עלולים להיות מוטים למעלה או למטה(כפי שיוסבר בגוף העבודה), וכי השיעור בישראל, כפי שחושב בעבודה זאת, מוטה במקצת למטה.[1] הנתונים עבור מדינות האיחוד האירופי נכונים לשנת 2003.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}