ג' אדר ב' ב, תשע"ד
05 מרץ 2014
 
כתבו מרק פלדמן*, מתן שמלצר*, רות סחייק*, מירב פסטרנק*, יוליה קלושקה אסנין*, אורטל גאלו*, דן יונה-עמדי**
*למס
**משרד החוץ


 

בנייר עבודה זה מוצגים אומדנים לגודל ה אוכלוסייה החרדית לפי 3 שיטות שונות, ונתונים על תכונות כלכליות וחברתיות של החרדים בישראל.

מקור הנתונים בסקר כוח אדם, בסקר החברתי, בסקר  הכנסות המשולב ובסקר הוצאות משקי בית,  הנערכים באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקר כוח אדם וסקר הכנסות המשולב שייכים לסקרי משפחות ושיטת הדגימה שלהם זהה – מדגם יישובים ודגימת דירות בתוך היישובים. הסקר החברתי, לעומת זאת, הוא סקר  של פרטים – דגימה של בני 20+ מתוך מרשם התושבים.

נייר טכני בנושא זה הופיע באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב​תחילת שנת 2011 (נייר טכני מס' 25). {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}