י"ט תשרי, תשס"ח
01 אוקטובר 2007
 
כתבו נעם זוסמן*, אביעד טור סיני**, דמיטרי רומנוב**
*בנק ישראל
**למס


 

תעסוקת סטודנטים לתואר ראשון היא תופעה רחבת היקף בישראל, המאפיינת סטודנטים מרקע חברתי- כלכלי מגוון ומתחומי לימוד שונים, ועשויות להיות לה השלכות על דפוסי הלימודים. המחקר מעלה כי שיעור התעסוקה של סטודנטים לתואר ראשון עומד בשנה הראשונה על 52 אחוזים ומגיע בשנה השלישית ל-64 אחוזים, וגם השכר החודשי הממוצע עולה בהתמדה – מכ- 3.1 אלפי ש"ח לכ- 4.0 אלפי ש"ח, בהתאמה. עם תחילת לימודי שנה א' שיעור התעסוקה פוחת ב-10 עד 20 נקודות אחוז, והוא שב ועולה במידה משמעותית במהלך חופשת הקיץ. בשנות הלימודים הבאות שיעור התעסוקה עולה בהתמדה, כאשר בחופשות הקיץ השיעור גדל במקצת. הפער הרחב בשיעור התעסוקה לטובת סטודנטים במכללות הולך ומצטמצם במהלך שנות הלימודים.  

שיעורי התעסוקה והשכר הגבוהים יחסית מעידים על כך שסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מתגברים במידה לא מבוטלת על מגבלת הנזילות, הנובעת מכך שהם מתקשים ללוות כנגד הכנסותיהם לאחר סיום הלימודים.  

להיקף התעסוקה במהלך לימודי התואר הראשון, במיוחד בשנה א', השפעה מובהקת סטטיסטית על התארכות משך הלימודים עד קבלת התואר, אך עוצמתה חלשה.

בקרב סטודנטים "טיפוסיים", בני 22 עד 26 בעת תחילת הלימודים, לא נמצאה כל השפעה של היקף התעסוקה על משך הלימודים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}