י"ג אב, תשע"ב
01 אוגוסט 2012
 
כתבו יגאל אייזנמן (תחום הסקר החברתי), נאוה שאול- מנע
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
עבודה זו מנתחת אומדנים המתקבלים מסקר שבו המשיב מדווח על עצמו, בהשוואה לסקר שבו הדיווח נעשה באמצעות נציג המדווח על שאר בני משק הבית (Proxy). העבודה משווה אומדנים של מוגבלויות ותפקוד יומיומי שהתקבלו במפקד האוכלוסין והדיור 2008 ובסקר החברתי 2010. בשני הסקרים נאספו הנתונים בראיון פנים אל פנים תמוך מחשב (CAPI) כשבסקר החברתי הדיווח הוא עצמי ובמפקד הדיווח הוא באמצעות נציג (Proxy). 

סיכום ממצאים עיקריים:

  • ​ בכל סוגי המוגבלות השיעור בסקר החברתי גבוה יותר מאשר במפקד. 
  • ​​ ניסיונות להסביר את ההבדלים בפער הזמן שבין שני הסקרים, או בהבדל בגודל המדגם, נדחו בשל הנתונים הדמוגראפיים הדומים בשני הקבצים, ובשל הדמיון בנתוני המוגבלות בין סקר חברתי 2010 לזה של 2011. 
  •  בראיון Proxy יש קושי בקבלת מידע מדויק, בעיקר ביחס ללקות ברמה מתונה.
  •  כאשר הושוו נתוני הסקר החברתי לנתוני המפקד בדיווח עצמי, הצטמצם הפער בין הקבצים והדיווח העצמי של המרואיין במפקד נמצא קרוב יותר לדווח של הנדגם בסקר החברתי.
  •  הפערים בין הקבצים הצטמצמו עם העלייה בגיל המדווח וברמת הלקות, בשל הקשר הישיר הקיים בין גיל למוגבלות ומכיוון שמוגבלות חמורה ידועה גם לשאר בני משק הבית, בעוד שקושי מועט הוא סובייקטיבי יותר וידוע לעיתים רק למשיב ביחס לעצמו.                                          

    ההמלצה העולה מעבודה זו היא, שבנושאים שבהם נדרש המרואיין להשיב על שאלות סובייקטיביות, כדוגמת שאלונים בנושאי בריאות, תפקוד יומיומי ומוגבלות מומלץ לראיין את הנדגם רק ביחס לעצמו.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}