כ"ב חשון, תש"ס
01 נובמבר 1999
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

יש עניין במעקב אחרי מגמות בנישואין בין קרובי משפחה בקרב האוכלוסיה המוסלמית בישראל. נישואין כאלה מגדילים את הסיכון שיוולד בעל מום, מסיבות גנטיות. אחוז הנישואין כאלה גם יכול לשמש מדד להתחזקות או להחלשות מוסד החמולה, יחד עם מדדים אחרים.

 על פי בקשתו של ד"ר גיא קינן מגף הדמוגרפיה נבדקת במסמך זה האפשרות לעקוב אחרי מגמות בתחום זה בקרב המוסלמים בישראל מנתונים הנמצאים במרשם התושבים. הנתונים המתקבלים מהמרשם הם כלל-ארציים ורב-שנתיים, העובדה שמאפשרת לעקוב אחרי מגמות בהיקף הנישואין בין בני-דודים מדרגה

ראשונה: פלוני מתחתן עם הבת של אח של האב שלו.(זה סוג הקשר הקלסי , אך לא ידוע אם הוא השכיח ביותר).   

האמידה נעשתה ע"ס קובץ של 154,500 זוגות שהוצא ממרשם התושבים מתאריך 31.10.95. הקובץ כולל את נתונים הבאים : מס' הזהות של בעל ואישה, שמות המשפחה ,סמל ישוב ,שנות הלידה ושנת הנישואין שלהם. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}