י"ד אב, תשס"ד
01 אוגוסט 2004
 
כתבו לואיזה בורק, אלון שפירא
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

במסגרת חישוב תחזיות למספר התלמידים במערכת החינוך בישראל לפי שלבי למידה פותחו מודלים סטטיסטיים לחיזוי מספר התלמידים בכיתות א'. הכנת תחזיות אלה הינה אחד השלבים בחיזוי מספר התלמידים הכולל בכל שלב חינוך, דהיינו יסודי, חט"ב, וחט"ע, המבוסס על שיעורי מעבר של התלמידים משנה לשנה.  חישוב תחזיות התלמידים בכיתה א' מבוסס על נתוני מספר תלמידים בכיתה א' בין השנים 1996-2002. עקב המגבלה של מספר קטן של תצפיות הוצעו כמה שיטות שונות לחיזוי מספר התלמידים בכיתה א'. תוצאות החיזוי שנתקבלו מכל שיטה ניתנות לשילוב במערכת הכוללת לחיזוי מספר התלמידים בשלבי החינוך השונים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}